Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Deelnemingsvoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden voor wedstrijden op Facebook en Instagram

Deze wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijden die worden gehouden op de Facebook-pagina van ÉCLAT (https://www.facebook.com/eclat.fragrances) en op de Instagram-pagina van ÉCLAT (https://www.instagram.com/eclat.fragrances/). Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk in overeenstemming met de volgende voorwaarden. Door deel te nemen aan de wedstrijd bevestig je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

 1. Organisator

  De aanbieder van de website en organisator van de wedstrijden is ÉCLAT GmbH, Kirchstraße 19 A, 35463 Fernwald (hierna te noemen “ÉCLAT”). De wedstrijd is niet gelieerd aan Facebook en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. Door zich in te schrijven voor de wedstrijd erkent de deelnemer dit en vrijwaart Facebook van alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met deelname aan de wedstrijd.

 2. Deelname en geschiktheid

  Deelname aan de wedstrijd en de verstrekking van persoonlijke gegevens is vrijwillig en gratis. Deelname is onderworpen aan deze wedstrijdvoorwaarden. Personen die niet akkoord gaan met deze wedstrijdvoorwaarden mogen niet deelnemen.
  Deelname is mogelijk voor personen die op het moment van deelname hun vaste woonplaats in Duitsland hebben en minimaal 18 jaar oud zijn. Werknemers van ÉCLAT zijn uitgesloten van deelname.
  Door zich in te schrijven en deel te nemen, verklaart de deelnemer dat hij/zij in aanmerking komt en akkoord gaat met de wedstrijdvoorwaarden.
  Om succesvol deel te nemen aan de wedstrijd moeten de beschreven instructies in de betreffende Facebook/Instagram-post worden gevolgd. Bovendien geldt de in de post vermelde deelnameperiode. Elke persoon kan slechts één keer deelnemen en alleen via hun Facebook/Instagram-account aan de wedstrijd deelnemen. De deelnemer moet ervoor zorgen dat zijn/haar commentaar niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving. ÉCLAT behoudt zich het recht voor om inzendingen die in strijd zijn met de deelnamevoorwaarden, de Duitse wet, het auteursrecht of de openbare fatsoensnormen te verwijderen en de auteur uit te sluiten van deelname.

 3. Trekking, winnaarsmelding, claimen van prijzen en verval van prijzen

  Inzendingen die buiten de deelnameperiode worden geplaatst of op andere manieren dan via de commentaarfunctie zullen niet in aanmerking worden genomen. De tijdigheid van deelname wordt bepaald door de elektronisch geregistreerde ontvangst van het commentaar.
  De winnaars worden na het einde van de wedstrijd willekeurig geselecteerd in overeenstemming met de aangegeven einddatum en op de hoogte gesteld door een reactie onder hun eigen commentaar onder de wedstrijdpost of door een aparte post op de Facebook/Instagram-pagina van ÉCLAT. Ze zullen worden verzocht hun volledige contactgegevens te verstrekken. Om privacyredenen zal de overdracht van contactgegevens plaatsvinden via een direct bericht op Facebook/Instagram naar ÉCLAT.
  Na de melding hebben winnaars drie dagen om contact op te nemen met ÉCLAT via een direct bericht. Als een winnaar niet binnen de opgegeven periode reageert, zal de betreffende prijs opnieuw worden verloot aan een andere deelnemer.
  Een contante uitbetaling van de prijzen is niet mogelijk. De juridische procedure is uitgesloten.

 4. Uitsluiting van deelnemers van wedstrijden

  ÉCLAT behoudt zich het recht voor om deelnemers die deze wedstrijdvoorwaarden schenden of proberen voordeel te behalen door manipulatie uit te sluiten van deelname aan de huidige en toekomstige wedstrijden.
  Een deelnemer kan worden uitgesloten als hij/zij niet in aanmerking komt voor deelname; onvolledige of valse informatie heeft verstrekt op het moment van deelname; ongeoorloofde hulpmiddelen heeft gebruikt of onrechtmatige voordelen heeft verkregen door technische of andere manipulaties; frauduleuze handelingen heeft gepleegd in verband met deelname; toepasselijke wetten heeft overtreden door deelname of anderszins oneerlijk of onregelmatig gedrag heeft vertoond. Hetzelfde geldt voor pogingen tot de bovengenoemde handelingen.

 5. Wijziging en voortijdige beëindiging van een wedstrijd

  ÉCLAT behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te beëindigen, de voorwaarden te wijzigen of deze op een andere manier te wijzigen. ÉCLAT kan de wedstrijd ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken, annuleren of beëindigen als storingen, verstoringen, manipulaties, virussen of soortgelijke gebeurtenissen de administratie, beveiliging, eerlijkheid of integriteit van het wedstrijdproces belemmeren. Uit een onderbreking, annulering of voortijdige beëindiging van de wedstrijd kunnen geen aanspraken worden afgeleid. Een overeenkomstige melding van de onderbreking, annulering of voortijdige beëindiging van de wedstrijd zal worden gepubliceerd op de ÉCLAT-website of Facebook/Instagram-pagina.

 6. Rechten

  De deelnemer behoudt de rechten op alle inhoud die hij/zij publiceert op de Facebook/Instagram-pagina van ÉCLAT. Door het indienen en publiceren van inhoud verleent de deelnemer dat deze inhoud door ons mag worden gebruikt en gepubliceerd op de ÉCLAT-website (www.eclat.de) of op onze Facebook/Instagram-pagina.

 7. Vrijwaring

  ÉCLAT is op geen enkele wijze aansprakelijk in verband met de uitvoering van deze wedstrijd voor enige indirecte of directe schade die voortvloeit uit deelname.
  Verder is ÉCLAT niet aansprakelijk voor onderbrekingen of verstoringen van de wedstrijd die ontstaan door technische problemen buiten de redelijke controle van ÉCLAT.

 8. Gegevensbescherming

  Door deel te nemen aan de wedstrijd en het verstrekken van gegevens, stemmen deelnemers ermee in dat hun persoonlijke gegevens door ÉCLAT worden opgeslagen en verwerkt voor de afhandeling van de wedstrijd. De verzamelde gegevens zullen na het einde (of de afhandeling) van de wedstrijd worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De gegevens zullen niet worden gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

 9. Uitsluiting van juridische stappen

  ÉCLAT neemt alle beslissingen met betrekking tot de uitvoering van de wedstrijd naar eigen goeddunken. Deze beslissingen zijn definitief, bindend en niet vatbaar voor juridische stappen. De juridische procedure is uitgesloten.

 10. Keuze van recht

  De wedstrijd is uitsluitend onderworpen aan de wetten binnen Duitsland.

 11. Contact

  Als je vragen hebt over deze wedstrijdvoorwaarden, kun je contact met ons opnemen door te schrijven naar ÉCLAT GmbH, Kirchstraße 19 A, 35463 Fernwald of per e-mail naar marketing@eclat.de.